SpecialismenBestuursrecht ›

BON LEGAL biedt voor zowel bedrijven als particulieren juridische advisering en diensten aan op het gebied van bestuursrecht. Dit houdt in het procederen tegen overheidsorganen en (lokale) overheidsinstanties, maar ook het procederen bij rechtbanken en beroepsinstanties. Het gaat daarbij voornamelijk om (administratieve) handhaving, sancties, vergunningen, subsidies, bezwaar- en beroepsprocedures.

Contractenrecht ›

Wij zijn goed in het geven van advies op zowel nationaal als internationaal vlak en in het opstellen van gedetailleerde en op maat gemaakte overeenkomsten. Voor zover als mogelijk houden we een contract graag eenvoudig.

 

Wij zijn gespecialiseerd in:

 • commerciële overeenkomsten

 • joint ventures

 • aankoop, verkoop, agentuur en distributie

 • algemene voorwaarden

 • uitbesteding

 • consumentenovereenkomsten

Procesrecht ›

Wij zijn zeer ervaren in het voorbereiden en het voeren van rechtszaken voor de rechter maar ook in arbitrage. Zowel in civiele als in bestuursrechtelijke geschillen.

 

We hebben met succes cliënten vertegenwoordigd in zeer uiteenlopende geschillen. Van de nakoming van investeringsovereenkomsten, joint ventures, aankoopovereenkomsten en leveringsovereenkomsten tot aan de incasso van onbetaalde facturen en schadevergoedingen.

 

Bij uitstek zijn wij ervaren op de volgende rechtsgebieden:

 • Bestuursrecht

 • Arbeidsrecht

 • Burgerlijk recht

 • Beslagrecht (executoriaal en conservatoir)

 • (Executie) kort geding

 • Handels- en vennootschapsrecht

 • Faillissementsrecht

 • Belastingrecht

 

Als haast geboden is, kunnen wij beslag laten leggen op banktegoeden of andere tegoeden van de wederpartij. Daarnaast kunnen wij op de kortst mogelijke termijn in kort geding optreden om een voorlopige voorziening te vragen. Ook verstrekken wij second opinions en legal opinions om uw proceskansen in te schatten.